سامانه برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

سامانه برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

ماژول‌های یکپارچه، آماده راه اندازی، از پیش طراحی شده و قابل تنظیم

سامانه ERP شرکت کاسپین، یک بسته نرم افزاری کاربردی درون سازمانی، جامع و سازمان نگر، ماژولار و استاندارد می باشد که، شامل یک مجموعه از ماژول‌های یکپارچه، آماده راه اندازی، از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده ولی قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمان‌ها است. این راه حل کاملاً انعطاف پذیر، فرآیندگرا و اطلاعات محور بوده و شامل کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای اصلی و مؤثر در ایجاد ارزش افزوده سازمان است. فرآیندهای از پیش تعریف شده در سیستم بر اساس تجربیات و گزینه‌های بر‌تر استخراج شده‌اند. این سامانه کاملاً بر اساس توان نیروهای داخلی تهیه و تولید شده و ماژول های اصلی آن عبارتند از:

  1. منابع انسانی
  2. مالی
  3. زنجیره تامین
  4. تولید
  5. انبار
  6. کنترل موجودی
  7. نگهداری و تعمیرات

محصولات کاسپین