سامانه مدیریت ریسک (مخزن ریسک)

سامانه مدیریت ریسک (مخزن ریسک)

زیرساختی مطمئن به منظور پیاده سازی چهارچوب های مدیریت ریسک مکانیزه

سیستم مخزن ریسک گامی موثر در راستای ایجاد یک زیرساخت مطمئن به منظور پیاده سازی چهارچوب های مدیریت ریسک مکانیزه و فراگیر در گستره کلیه شعب و واحدهای عملیاتی بانک می باشد تا از این رهگذر امکان بررسی دقیق تر و رسیدگی هرچه سریعتر به ریسک های شناسایی شده در بانک فراهم گردد. درحقیقت سیستم مزبور علاوه بر ارائه امکان ذخیره سازی و مدیریت ریسک ها، کانال ارتباطی مابین واحد مدیریت ریسک و سایر بخش های سازمان ایجاد خواهد نمود. بدین ترتیب بررسی و پیگیری وضعیت ریسک ها، به مراتب سریع تر و کاربردی تر از گذشته به اجرا در خواهد آمد. استقرار سامانه های مدیریت ریسک در بانک ها علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، هزینه ها را از جهات مختلف کاهش داده و بدون شک گره گشای مشکلات مدیریت در این حوزه می باشد. به کارگیری این سامانه سبب می شود مخزن اطلاعاتی موثق با سوابق مشخص در طول زمان در سازمان وجود داشته باشد و می توان اطلاعات به دست آمده را توسط سامانه های هوش تجاری تحلیل نمود. ویژگیهای سامانه مخزن ریسک کاسپین عبارتند از:

  1. وجود تمامی ماژولهای ریسک به صورت یکجا و پوشش تمامی انواع ریسکها
  2. رعایت تمامی استانداردهای داخلی و بین المللی
  3. ارائه گزارشات ساده و شفاف
  4. امکان ثبت اطلاعات اولیه ریسک، تکمیل اطلاعات ریسک و ارجاع به فرد پاسخگو
  5. ثبت هزینه های مربوط به هر ریسک
  6. اطلاع رسانی خودکار
  7. ثبت تاریخچه ریسکها
  8. گزارش آماری روند رشد ریسک ها
  9. گزارش مقایسه ای سهم ریسک ها در دو مقطع زمانی

محصولات کاسپین