سامانه ارزیابی اموال

سامانه ارزیابی اموال

ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مشتریان در بانک های مختلف

شرکت کاسپین به منظور ارزیابی اموال (منقول و غیر منقول) در بانک های مختلف «سامانه ارزیابی اموال» را با هدف ضمانت اجرایی برای برخورد مسئولانه با تسهیلات دریافتی از بانک ها در فضای تامین مالی فراگیر راه‌اندازی نموده است. این سامانه با ارزیابی صحیح اموال (وثائق) مشتریان بانک‌های طرف قرارداد و شناخت جامع آنان جهت اعطای تسهیلات منجر به کنترل و کاهش معوقات، تنظیم نرخ تسهیلات اعطایی، عدم ارائه تسهیلات به مشتریان بدحساب و نهایتا جذب مشتریان خوش‌حساب توسط بانک می‌گردد. سامانه مذکور با بهره گیری از به‌روز ترین تکنولوژی های روز دنیا ایجاد و هم اکنون عملیاتی شده است. سامانه ارزیابی اموال (منقول و غیر منقول) با فراهم کردن واسط کاربرپسند امکان ارزیابی صحیح اموال (وثائق) را برای کاربران فراهم می نماید. این سامانه ویژگی های ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد:

 1. ایجاد بستری امن، قابل اعتماد و در دسترس برای ذخیره و بازیابی پرونده های ارزیابی اموال منقول و غیر منقول
 2. پیاده سازی سامانه مبتنی بر وب جهت دسترسی کاربران غیر شعبه ای مستقر در تهران و شهرستان ها
 3. قابلیت بکارگیری سامانه در شبکه بانکی بانک پارسیان جهت مدیریت درخواست های ارزیابی
 4. طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی بصورت متمرکز
 5. طراحی سامانه مبتنی بر کارتابل جهت سهولت استفاده کاربران
 6. مدیریت ثبت و ذخیره سازی اطلاعات ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مشتمل بر اطلاعات ثبتی، نقشه، عکس، کروکی
 7. ارزیابی مجدد اموال منقول و غیر منقول با حفظ سوابق مربوطه
 8. تعریف فرآیندهای کنترلی جهت ممیزی عملکرد کارشناسان
 9. پیشنهاد ارجاع پرونده به کارشناس/کارشناسان مربوطه بر اساس منطقه مورد نظر، سطح توانمندی کارشناس/کارشناسان، حجم کارهای ارجاع شده به کارشناس و اخذ تایید مدیر سیستم جهت ارجاع
 10. ثبت اطلاعات چند ارزیابی در خصوص یک پرونده با حفظ سوابق و اطلاعات ارزیابی های قبلی
 11. امکان استعلام از سیستم اعتبار سنجی و ارائه گزارشات متنوع

محصولات کاسپین