سامانه تسهیلات، وثائق و ضمانتنامه

سامانه تسهیلات، وثائق و ضمانتنامه

رفع نیازهای بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات، مدیریت وثایق و صدور ضمانت نامه‌ها

این سامانه یکی دیگر از نرم‌افزارهای تولیدی کاسپین بوده که نیازهای بانک‌ها و موسسات اعتباری را در حوزه اعطای تسهیلات، مدیریت وثایق و صدور ضمانت نامه‌ها مرتفع می‌نماید. قابلیت‌ها و ویژگی‌های هر یک از سامانه‌های فوق‌الذکر عبارتند از:

سامانه تسهیلات

این سامانه شامل زیرسیستم‌های مدیریت اعتبار، قرارداد وجوه اداره شده، الگوی تسهیلات، محصول تسهیلات، پرونده تسهیلات، عملیات مالی، تعدیلات، عملیات شبانه، مدیریت اسناد، سایر عملیات تسهیلات (از قبیل صدور مجدد دفترچه، انتقال تسهیلات به غیر، تاریخچه تغییرات تسهیلات، ایجاد و ویرایش ارزیابی، مدیریت اطلاعات بیمه، الحاقیه بیمه، انتقال به لیست سیاه، واگذاری اسناد تجاری، بروز رسانی پرونده تسهیلات ‏و...)، مدیریت گزارش‌ها و استعلام می‌باشد. همچنین انواع عقود تعریف شده در سامانه تسهیلات عبارتند از:

 1. مضاربه
 2. سلف
 3. اجاره به شرط تملیک
 4. مشارکت مدنی بازرگانی
 5. مشارکت مدنی تدریجی
 6. قرض‌الحسنه
 7. مشارکت مدنی غیر بازرگانی
 8. فروش اقساطی
 9. جعاله
 10. مرابحه
 11. استصناع
 12. خرید دین

سامانه ضمانتنامه

زیرسیستم‌های این سامانه عبارت است از: الگوی نرخ ضمانتنامه، محصول ضمانتنامه، درخواست و مصوبه، عملیات مالی، مدیریت مطالبات، سایر عملیات ضمانتنامه (شامل چاپ برگه ضمانتنامه، نمایش صدور ضمانتنامه، تاریخچه تغییرات ضمانتنامه، انتقال به لیست سیاه، خروج از لیست سیاه) خزانه‌داری برگه ضمانتنامه، الگوی کارمزد، نحوه تقسیم وصولی، مدیریت گزارش ها و سپام. همچنین انواع عقود در ضمانتنامه عبارتند از:

 1. شرکت در مناقصه
 2. پیش پرداخت
 3. شرکت در مزایده
 4. کسور وجه الضمان
 5. ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار
 6. حسن انجام کار
 7. ضمانتنامه گمرکی
 8. حسن اجرای تعهدات
 9. تعهد پرداخت

سامانه وثایق

زیرسیستم‌های این سامانه شامل: محصول وثائق، واگذاری، قرارداد وثیقه، قرض‌الحسنه تحقق رهن، تخصیص وثیقه به تسهیلات و مدیریت ضامن.

محصولات کاسپین