سامانه ذینفع واحد

سامانه ذینفع واحد

حمایت از سپرده‌گذاران و مشتریان بانک در قبال تعهدات بانک

بانک‌ها و موسسات اعتباری، پشتیبان و موتور مولد اقتصاد هر کشور بوده و درصورت بروز هرگونه اشکال یا وقوع ریسک برای هریک از آنها به‌غیر از بنگاه یادشده در واقع کلیت جامعه آسیب دیده و متحمل خسران می‌گردد. سرمایه مناسب و کافی نیز از اهم شرایط برای حفظ سلامت نظام بانکی بوده و هریک از این بنگاه‌ها برای تضمین و ثبات فعالیت‌های خود نیاز است همواره نسبت مناسبی میان دارایی‌ها، تسهیلات ارایه شده و ریسک‌های حاصله برقرار نمایند، به‌گونه‌ای که توانایی برقراری تعادلی پایدار در مسیر حرکت رو به جلو حاصل گردیده و امکان تحقق اهداف متعالی هموار گردد. به‌عبارت دیگر، کارکرد اصلی برقراری این تعادل، پشتیبانی از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده از یک‌سو و حمایت از سپرده‌گذاران و مشتریان بانک در قبال تعهدات بانک به آن‌ها از سوی دیگر می‌باشد. درهمین راستا نیاز است، سقف و اسلوب تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به مشتریان از سوی مراجع نظارت بانکی مانند بانک مرکزی و ادارات بازرسی، ریسک و ... تحت نظارت قرار گیرد که این موارد براساس "آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان" یا "آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" انجام شده و آیین‌نامه مزبور موجب اعمال محدودیت در تخصیص منابع و ارایه تسهیلات می‌گردد. بر همین اساس و در راستای شناسایی گروه‌های ذینفعی مرتبط و شبکه‌ای، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در سال 92 از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ گردید که به موجب آن بنگاه‌های یادشده موظف به طراحی، توسعه و راه‌اندازی سامانه ذینفع واحد گردیده‌اند. مزایا و قابلیتهای سامانه ذینفع واحد شرکت کاسپین عبارتست از:

 1. یکسان‌سازی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس کد ملی (حقیقی) - شناسه ملی (حقوقی)
 2. سهامداران حقیقی و حقوقی
 3. اعضای هیات مدیره (دو سوم اعضای هیات مدیره مشترک- رییس هیات مدیره مشترک و ...)
 4. افراد تحت تکفل (شخص حقیقی با همسر و اشخاص تحت تکفل وی)
 5. ضامنین تسهیلات و تعهدات
 6. سایر داده‌های قابل اتکای ارایه شده توسط بانک (نظیر نفوذ قابل ملاحظه- کنسرسیوم‌ها و ...)
 7. جستجوی اشخاص حقیقی و حقوقی
 8. نمایش بدهی‌ها، تعهدات مستقیم و غیرمستقیم به‌صورت سرجمع و به ریز قرارداد
 9. نمایش شرکت‌های گروه ذینفع و مانده بدهی‌ها و تعهدات درقالب گزارش و گراف
 10. قابلیت دسترسی به اطلاعات مرتبط از طریق گزارش درحال نمایش
 11. امنیت بالا و مدیریت دسترسی و وقایع نگاری کاربران
 12. مدیریت خطاهای سامانه به‌صورت متمرکز
 13. ارایه پیشنهادات روابط
 14. امکان اضافه کردن رابطه جدید توسط سامانه برای مشتریانی که تا آن زمان در سیستم بانک تعریف نشده‌اند
 15. کنترل مجموع درصد سهم سهامداران یک مشتری به گونه‌ای که بیش از 100 درصد نباشد
 16. ارائه گزارشات متنوع و گرافیگی به صورت داشبورد مدیریتی

محصولات کاسپین