مناقصه و مزایده ها

فهرست مناقصه و مزایده ها

آرشیو عناوین مناقصه و مزایده های وب سایت کاسپین

خرید لایسنس دو ساله، نصب و راه اندازی کنسول مدیریتی آنتی ویروس Symantec Endpoint Protection جهت 250 کاربر همزمان

خرید لایسنس دو ساله، نصب و راه اندازی کنسول مدیریت ...

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۴:۲۱ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین در نظر دارد خرید لایسنس دوساله، نصب و راه اندازی کنسول مدیریتی آنتی ویروسSymantec Endpoint Protection جهت 250 کاربر همزمان را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت می گردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی درخصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 24/10/99 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران خیابان دکتر بهشتی چهارراه تختی پلاک 225 طبقه اول اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.

فروش اموال و لوازم اداری مازاد و تجهیزات کامپیوتری IT شامل: کیس، مانیتور،کمد، فایل، کمپرسور، پنل کولر گازی و...

فروش اموال و لوازم اداری مازاد و تجهیزات کامپیوتری ...

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰:۰۶ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کایپسن در نظر دارد اموال و لوازم اداری مازاد و تجهیزات کامپیوتری IT شامل: کیس، مانیتور،کمد، فایل، کمپرسور، پنل کولر گازی و ... را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار (99/08/12) این آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت فرمهای مربوطه و بازدید اموال مذکور به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه تختی، پلاک 225، طبقه اول، اداره تدارکات مراجعه نمایند. زمان بازدید اقلام مزایده از ساعت 9 الی 16 خواهد بود و هزینه شرکت در مزایده مبلغ پنجاه میلیون ریال میباشد که میبایست به شماره حساب 0100008027000 نزد بانک پارسیان به نام این شرکت واریز و فیش آن به واحئ تدارکات شرکت ارائه گردد.

خرید و انتقال فیبر به داخل شعب بانک پارسیان

خرید و انتقال فیبر به داخل شعب بانک پارسیان ...

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۵۸ ق ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در نظر دارد خرید و انتقال فیبر به داخل شعب بانک پارسیان را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدین وسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت میگردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی در خصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 99/08/21 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه تختی، پلاک 225، طبقه اول، اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.

خرید 100 عدد باطری مورد نیاز جهت دستگاه های UPS

خرید 100 عدد باطری مورد نیاز جهت دستگاه های UPS ...

چهار شنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۱:۱۷ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در نظر دارد خرید 100 عدد باطری مورد نیاز جهت دستگاه های UPS را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدین وسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت میگردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی در خصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 99/08/14 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه تختی، پلاک 225، طبقه اول، اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.

تجهیز، بازسازی و اصلاح وضعیت اتاق برق

تجهیز، بازسازی و اصلاح وضعیت اتاق برق ...

چهار شنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۰:۵۶ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در نظر دارد تجهیز، بازسازی و اصلاح وضعیت اتاق برق را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدین وسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت میگردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی در خصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 99/08/14 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه تختی، پلاک 225، طبقه اول، اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.