خبر ها

متن خبر

پیام نوروزی مدیر عامل
پیام نوروزی مدیر عامل یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰ ق ظ

نوروز زایش طبیعت از کهن آیین های این دیار دیرین است که دل ها و جان های آدمیان را با شمیم و نسیم خوشش می نوازد. گذری است برای گذشتن از کهنه گی به نو شدن از کینه و نا شکیبایی به صلح و دوستی. نوروز نقطه عزیمت برای ورود به دنیایی عاری از نادرستی و نا راستی و آغازی است بر تمام پایان ها. این روز خجسته را بر تمامی مدیران و کارکنان محترم خانواده معظم پارسیان و همکاران تلاشگرم در شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین تبریک و شادباش می گویم.

حامد نقشوان
مدیرعامل