خبر ها

متن خبر

آغاز همکاری کبالت و فرابوم در حوزه بانکداری باز
آغاز همکاری کبالت و فرابوم در حوزه بانکداری باز چهار شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۶:۲۵ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین و شرکت