خبر ها

متن خبر

حاکمیت امنیت اطلاعات چه دستاوردی برای کسب‌وکار‌ها دارد؟
حاکمیت امنیت اطلاعات چه دستاوردی برای کسب‌وکار‌ها دارد؟ دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۵:۳